รู้จักมูลนิธิ

1.อาชีพ อาชีวะ เกษตร beyond organic ที่สามารถซัพพลายให้กับโรงพยาบาลและชุมชนได้ ปศุสัตว์ งานฝีมือ ออกแบบ ต้นน้ำ ต่อยอด ปลายน้ำ และ วัตถุดิบที่เหลือ ต่อยอดอีกทางแผนระยะกลางเพิ่มศูนย์การสอน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนป่วย พื้นฐาน
2.สังคม สร้างสรรค์สังคมดี ให้คะแนน ชี้วัด Happiness index ดูแลคนล้มละลาย เกษียณ ไม่มีคนดูแล ห้องปฏิบัติธรรม พื้นบ้าน กีฬา ผู้สูงอายุ คนป่วย
3.สาธารณสุข ตั้งแต่ เด็กแรกเกิด เด็กพิเศษ ผู้พิการ คนชรา
4.การศึกษา เน้นจิตวิทยาเด็กให้ มี happiness index เด็กพิการ ตาบอด เด็กพิเศษ เด็กพ่อแม่แยกทาง
5.เศรษฐกิจ ทำบัญชี เกษตร ครัวเรือนลดหนี้นอกระบบ ขอ ธกส. ออมสิน SME bank มาช่วยตั้งวิสาหกิจ ชุมชน ช่วยคนรากหญ้า เข้มแข็ง เป็นกำลัง ของชาติ หาตลาด ที่มี demands คุม supply ต่อยอด การผลิต เช่น น้ำมันอาโวคาโด น้ำมันมะกอก Organic food and consumer products
6.Logistic การส่งต่อไปยังชุมชนในวงกว้างและสามารถแบ่งเพื่อการส่งต่อให้กับผู้สูงอายุ คนชราและผู้ป่วย ที่จะได้บริโภคในสิ่งที่มีประโยชน์และปลอดภัย การส่งต่ออย่างรวดเร็วส่งขายให้จังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงและในจังหวัด
7.การปลูกป่า เพื่อช่วยปรับสมดุลสภาพแวดล้อม การปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ให้ผลผลิต เช่นต้นไผ่ ฯ ต้นไม้เล็กที่ให้ผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพ เช่น มะนาว ชมพู่ มะม่วง มะกรูด อีกทั้งเน้นการปลูกป่าในศูนย์ ปลูกต้นไม้ใหญ่ 40% เพื่อช่วยกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ
8.Model Home stay
การลงทุน ปรับปรุงให้สะอาด ปลอดภัย อยู่ประทับใจ Model เงินลงทุน ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนสินเชื่อจาก ออมสิน ธกส. การประชาสัมพันธ์

CONTACT

Nutthabhum Foundation

© 2019 Nutthabhum Foundation

  • White Facebook Icon